Problematika EPC z pohledu zadavatele II dotovaném ze Státní programu na podporu úspor energie na období 2017-2021

program EFEKT 2 pro rok 2020  Publikace „Problematika EPC z pohledu zadavatele II“ navazuje na stejnojmennou publikaci z roku 2017. Jsou zde zúročeny zkušenosti zadavatele Pardubického kraje, který na svém majetku realizoval již 8 projektů EPC, jejichž prostřednictvím bylo investováno do majetku více než 300 miliónů korun. Podrobnější popis publikace je v bodě 13 (abstrakt publikace), ale hlavními vstupy, které do projektu vstupují, jsou zkušenosti s přípravou, s realizací, s vyhodnocováním a v neposlední řadě (těch zatím v ČR moc není) i s ukončením projektů EPC. 

Autorem publikace je Milan Vich, který pracuje na pozici energetického manažera Pardubického kraje a který tyto projekty připravuje, koordinuje a celkově je za ně odpovědný. Publikaci a její výstupy v průběhu realizace autor konzultoval s některými odborníky dané problematiky včetně Ing. Vladimíra Sochora. Jejich zpětná vazba a jejich připomínky, byly v rámci možností tvorby publikace zapracovány. 

Cílem publikace je, zájemcům o projekty EPC a obecně zájemcům o zvyšování energetické účinnosti budov a technologií ukázat postup, jak je možné toto realizovat, včetně poznaných výhod, nevýhod a očekávaných úskalí. Též je zde zřejmě poprvé v této publikaci ukázáno, jak je možno postupovat po skončení smlouvy o poskytování energetických služeb se zárukou. Součástí publikace je i fotogalerie včetně několika grafů. Publikace má 74 stran, součástí je i poznámkový blok pro komfortní použití čtenářem. Počet výtisků je dle zadání projektu 300 + publikace je k dispozici v elektronické verzi.   

Příručka je ke stažení na našich webových stránkách v sekci STUDIE.