Konference ve Vídni

Na podzim roku 2020 byla naplánována mezinárodní konference ve Vídni s názvem: Chytrá města - spolupráce “Technologické inovace v pohybu” z operačního programu Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011837, která se měla uskutečnit na velvyslanectví ČR ve Vídni.  Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci jsme nuceni tuto konferenci odložit na jaro 2021.

Můžete se však těšit na zajímavé prezentace od firem: Urban Innovation Vienna, ADUCID Praha, Lifebrick,DNAI s.r.o. Praha, Incinity s.r.o., SITECO a mnoho dalších.