Profesní vzdělávání

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010882 


Projekt byl zahájen 1.7.2019 a bude ukončen 30.6.2022.

Projekt se zabývá zvýšením odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských subjektů prostřednictvím realizace vzdělávacích kurzů. Kurzy budou zaměřeny na oblast IT, měkkých a manažerských dovedností, jazykové vzdělávání, oblast účetní, ekonomická a právní, interní lektoři.

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Očekává se zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců.