KONFERENCE A SEMINÁŘE

Nedílnou součástí aktivit klastru je pořádání a účast na národních a mezinárodních konferencí a seminářů zaměřených na rozvoj a spolupráci klastrových aktivit, smart technologií, úspory energií, vodního hospodářství, recyklace materiálů, úpravy zemin a dalších.