Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor

reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011837 

Projekt byl zahájen 1.1.2019 a byl ukončen 31.12.2020.

Projekt řešil rozvoj mezinárodní meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor. V důsledku těchto aktivit dojde k identifikaci a rozvoji inovačních příležitostí členů klastru a k uplatnění výsledků vývoje a implementace inovačních technologií a aplikovaného výzkumu na zahraničních trzích. Projekt řešil urychlení inovací, zvýšení konkurenceschopnosti celé Evropské unie, daných regionů a podpoření udržitelných projektů v rámci implementace inovačně technologických projektů, rozvoj zaměstnanosti.

Cílem projektu byla internacionalizace a rozvoj mezinárodní spolupráce, konkrétně zprostředkování přístupu do mezinárodních databází inovačních příležitostí, do mezinárodní sítě pro inovaci a konkurenceschopnost a v neposlední řadě zapojení členů klastru do výzkumu a technologického vývoje (RTD), což je předpokladem zvýšení jejich hodnoty v mezinárodním měřítku. Realizace projektu zajistila malým a středním podnikům publicitu moderních technologií na mezinárodní úrovni, navázání spolupráce s potenciálními partnery, vzájemnou výměnu zkušeností. Vzhledem ke kooperaci MSP zapojených do klastru s dalšími subjekty v ČR lze očekávat efektivnější využití nabytých zkušeností a nových mezinárodních vazeb.