Nevzdávej to!

reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106 Projekt se zaměřoval na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Důraz byl kladen zejména na individuální práci s účastníky projektu, součástí projektu byla také motivační školení zaměřené na profesní senioritu. Účastníci projektu měli možnost absolvovat rekvalifikační kurz, pokud to zlepšilo jejich uplatnění na trhu práce. Projektové aktivity zahrnovaly též poskytnutí finančního příspěvku na mzdu účastníků projektu.

Projekt byl zahájen 1.11.2017 a skončil 31.10.2019.