Konference v Dříteči

Dne 19.2.2020 jsme uspořádali konferenci v Dříteči na téma:"Města a obce v budoucnosti" z operačního programu Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích Registrační číslo projektu - CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011836 . Na konferenci vystoupili: Ing. Arch. Michal Postránecký, JUDr. Petr Toman, Dr. Pavel Košek, Jan Šaroch, Roman Bajčan a Ing. Miroslav Němec.

Konference se zúčastnili nejen zástupci obcí a škol, ale i lidé z řad odborné veřejnosti.