STUDIE

Příručka - Problematika EPC z pohledu zadavatele II. 

EPC_brozura.pdf

Identifikace příležitostí rozvoje klastru v oblasti internacionalizace

Studie_Identifikace prilezitosti a partneru_final.pdf

Analýza a identifikace příležitostí rozvoje klastru

Analýza a identifikace příležitostí rozvoje klastru.pdf

Analýza využití smart technologií 

na 

mezinárodní úrovni

Analýza využití smart technologií na mezinárodní úrovni.pdf

Detailní analýza trhů - Čína

Detailní analýza trhů_trh Číny.pdf

Detailní analýza trhů - USA

Detailní analýza trhů_trh USA.pdf