PROJEKTY

V roce 2017 začala realizace historicky prvního projektu z Operačního programu Zaměstnanost. Souběžně s tímto projektem začala realizace i dalších dvou projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zároveň s těmito projekty se realizovalo v letech 2017 a 2019 Energetické poradenství EKIS pod záštitou MPO. V letech 2017 a 2020 vydal ETIK ve spolupráci s Ing. M. Víchem pod záštitou MPO dvě publikace: Problematika EPC z pohledu zadavatele (rok vydání 2017) a Problematika EPC z pohledu zadavatele II (rok vydání 2020). Kromě těchto projektů nyní připravujeme vzdělávání v rámci výzvy 040 Společně za vzděláváním.