ENERGETICKÉ DOTAČNÍ PORADENSTVÍ pro OBCE

Využijte možnost získat profesionální zpracování žádosti o dotaci a následné činnosti pro úspěšné získání finanční podpory a zvládnutí všech povinností dotačního projektu a od A do Z.

Klastr ETIK je nezávislá nezisková společnost, která v duchu svého poslání usiluje o osvětu v oblasti energetiky, technologií a inovací s cílem pomoci obcím s přechodem na Moderní Energetiku 4.0

ETIK je sdružením odborníků, jak v energetice, tak i v oblasti dotačních titulů zaměřených na energetiku, což je jeho konkurenční výhodou.

Dotační poradenství je pro nás vedlejší ekonomická činnost, díky které financujeme naše programy vzdělávání, osvětovou činnost či výměnu dobré praxe ze zahraničí.

Díky podpoře našich členů mohou být naše ceny pro obce férové a dostupné

Co pro obce můžeme udělat?


Kontaktujte nás, rádi Vám přiblížíme naši práci a Vaše možnosti na osobní schůzce
Mgr. Martina Landová, 608 168 222, landova@etik.cz

Staňte se úspěšným a spokojeným starostou obce, kde se lidem dobře žije
i proto, že mají cenově dostupnou elektřinu!