Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích

reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011836 

Projekt byl zahájen 1.12.2018 a byl ukončen 30.11.2020.

Projekt řešil rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích. V důsledku těchto aktivit došlo k identifikaci a rozvoji inovačních příležitostí členů klastru a k uplatnění výsledků vývoje a implementace inovačních technologií a aplikovaného výzkumu v České republice. Projekt řešil vytváření prostředí a hledání finančních zdrojů pro snazší a rychlejší zavádění inovačních technologií a výsledků VaV do praxe (aplikovaný výzkum), sdílení informací v oblasti chytrých řešení a vzniku chytrých měst a regionů, vzniku otevřené platformy pro sdílení dat a zajištění kybernetické bezpečnosti.

Cílem projektu bylo vytváření prostředí a hledání finančních zdrojů pro snazší a rychlejší zavádění inovačních technologií do běžného života, sdílení informací v oblasti chytrých řešení a vzniku chytrých měst a regionů. Konkrétně se jednalo o vznik a podporu poradenských center, vytváření odborných platforem a sdílení informací posilující synergický efekt při ověřování výsledků aplikovaného výzkumu v praxi, aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů.