Semináře pro vedení klastru a jeho zaměstnance

Dále se uskutečnily semináře pro vedení klastru a jeho zaměstnance a členy ve dnech 20.9.2019, 25.11.2019, 10.6.2020 a 17.6.2020 na tyto témata:

Management a governance klastru

profil a role manažera klastru, cyklus řízení klastru, řízení změny, monitoring výkonnosti klastru, součinnost se stakeholdery klastru, parametry klastrové excelence

Internacionalizace klastru

typy internacionalizačních aktivit, analýza příležitostí v rozsahu globálních trhů, internacionalizační strategie, přínosy internacionalizace a měření její úspěšnosti

Podpora klastrů v ČR a Evropě

národní dotační programy, vzdělávání, činnost a služby určené klastrům, evropské programy, evropská klastrová politika a podpůrná infrastruktura

Hodnotové řetězce v klastru

analýza segmentů přidané hodnoty, přínosy jednotlivých subjektů na celkové hodnotě výrobků či služby produkované klastrem, optimalizace hodnotového řetězce v klastru

Nově vznikající průmyslová odvětví

dlouhodobé megatrendy, konkrétní společenské výzvy, foresighting v relevantních oborech, příležitosti pro komercializaci inovačních projektů v rámci klastru (spin-offs a start-ups), případové studie