Dohoda o spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s.


smlouva_spoluprace_jvtp.pdf