SDÍLENÁ EKONOMIKA A JEJÍ PODPORA

                                                  Sdílená ekonomika

Co to je sdílená ekonomika?

Sdílená ekonomika, v originálu „sharing economy“, jinak také  společná spotřeba, vzájemná výměna či kolaborativní ekonomika, patří společně s konceptem smart cities k největším ekonomickým trendům 21. století a umožňuje majitelům předmětu, který využívají pouze příležitostně, aby danou věc poskytli k užívání těm, kterým se nevyplatí si předmět při jejich míře využívání či finanční situaci koupit.

Rozdělení Služeb v rámci sdílené ekonomiky

Se službami, které právě na principu „sharing economy“ fungují, se v praxi můžeme setkat s rozdělením do pěti klíčových sektorů:

1. Cestování

2. Sdílená přeprava

3. Finance

4. Zaměstnanci

5. Streamovací služby a videa.

Sdílená ekonomika a SMART City a SMART Regions a oblasti zájmu klastru, kterými se podílí na jejím uplatňování v praxi

Chytrá ekonomika

Snaha vytvářet pracovní místa, podporovat investice a financování, přilákat talenty a poskytnout pomoc pro firmy a podnikatele.

Chytrá doprava

Podpora mnohostranných, efektivních, bezpečných a pohodlných dopravních systémů, které jsou propojeny s infrastrukturou informačních a komunikačních technologií a otevřených dat.

Chytré životní prostředí

Podpora využitím moderních technologií uvnitř města k měření znečištění ovzduší, vody, světelného znečištění. Podpora instalací chytrých odpadkových košů a podzemních kontejnerů se dá docílit efektivnějšího svozu odpadu. Podpora vzdělávání v oblasti environmentální výchovy.

Chytré bydlení

Podpora tendencí: